Berita Terkini

Kemaskini Alamat Pemilik Tanah
Setiap pemilik tanah (atau wakil pihaknya) hendaklah memaklumkan tentang ALAMAT terkini masing-masing di Pejabat Tanah/Daerah untuk tujuan rekod dan semakan. Sebarang pertukaran alamat perlulah menggunakan Borang 26A. Sila download melalui link yang diberi. Dokumen yang perlu disertakan semasa tukar alamat: 1. Geran asal (sekiranya ada) 2. Bil Cukai tanah yang terkini (untuk tujuan semakan) 3. Borang 26A (Seksyen 379) yang telah lengkap di isi (diisi dengan pen hitam dakwat basah) 4. Tandatangan Penama mengikut dalam hakmilik : sekiranya ada 2 nama, kedua-dua penama perlu menandatangani borang tersebut.

Date: 31/10/2016 16:26:29     Link:     http://ptg.selangor.gov.my/ptgsel/resources/auto%20download%20images/564439738c544.pdf
Statistik
  • Pelawat Online :3
  • Pegawai Online :0
  • Jumlah Pelawat :2667864
  • Jumlah Pegawai : 655